G-LF7YX0XM5S
top of page

הצהרת נגישות

האתר הונגש לבעלי מוגבלויות קבועות או זמניות, והותאם לעזרים בהם עושים בעלי המוגבלויות שימוש.

במידה ונתקלת באי התאמה או בתקלה כלשהי, אשמח לשמוע ממך על כך, כדי שאתקן את הטעון תיקון.


ניתן לפנות אלי במייל salantami@yahoo.com

או בטלפון: 052-3969283     

מודה לך מראש על הזמן והטירחה

עמי סלנט

bottom of page