G-LF7YX0XM5S
top of page
ספריה דיגיטלית

ספריות דיגיטליות וספרים דיגיטליים – מרכז ידע 

מאז שפרצה לחיינו מגפת הקורונה, על כל נגזרותיה, יש התפתחויות רבות בתחומי הספריות הדיגיטליות והספרים הדיגיטליים. 


ההתפתחויות באות לידי ביטוי בהתרחבות משמעותית של ספריות דיגיטליות קיימות, בהקמת ספריות דיגיטליות חדשות

ובהרחבת מפלס הספריות הדיגיטליות של הספריות הציבוריות בישראל.


יותר ויותר סטודנטים , חוקרים באקדמיה וגם מורים משתמשים כיום בספריות דיגיטליות במקום לְכַתֵּת רַגְלַיִם לספריות פיזיות. 

מרכז הידע בנושא ספריות דיגיטליות נועד לרכז את כל המידע אודות התפתחויות בתחומי הספריות הדיגיטליות גם בישראל וגם בעולם.

לצורך כך פיתחנו מערכת מקוונת לאיסוף מידע שעוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות בספריות הדיגיטליות בארץ ובעולם, ואנו מסננים ומתמצתים את המידע המעודכן והחדשות החשובות באתר כאן. 

קומה שנייה של מרכז הידע מוקדשת להתפתחויות בתחומי קוראי ספרים אלקטרוניים (כגון קינדל ואחרים) וגם לכלים דיגיטליים קיימים וחדשים

להפקת ספרים אלקטרונים/דיגיטליים.


המייסד של מרכז הידע אודות הספריות הדיגיטליות והעורך: עמי סלנט, מידען.


יצירת קשר: 


לדף הפייסבוק של עמי סלנט 
לקבוצת הפייסבוק של עמי סלנט 

ספרים דיגיטליים
bottom of page